Neverending Texts

Privacyverklaring


Neverending Texts, gevestigd aan Hadewychstraat 10, 5262TB in Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Neverending Texts kan deze verklaring eenzijdig wijzigen. Ik adviseer je daarom deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.


Contactgegevens:
www.neverendingtexts.nl
Hadewychstraat 10
5262TB Vught
0627251304
KvK: 74348477


Persoonsgegevens die ik verwerk

Neverending Texts verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:   

        

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (alleen bij een betaling)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een reactie op deze website achter te laten, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer en btw-nummer (bij een betaling)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkomen zij gegevensverzameling over kinderen zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via annelieke@neverendingtexts.nl, dan verwijder ik deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Neverending Texts verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het verzenden van mijn nieuwsbrief en/of aanbieding.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
 • Om digitale goederen (e-book en dergelijke) en diensten aan je te leveren.

  Neverending Texts:

 • analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee ik mijn diensten afstem op jouw behoefte.


Als het gaat om verwerkingen die het gevolg zijn van de overeenkomst die wij hebben gesloten, is de rechtsgrond dat de verwerking noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren. Als jij geen persoonsgegevens wil verstrekken, kan er geen overeenkomst gesloten worden.      


Bepaalde gegevens verwerk ik omdat ik hier wettelijke toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.


Ten slotte is jouw toestemming ook een rechtsgrond om jouw persoonsgegevens te verwerken.


Contactformulieren

Indien jij het contactformulier invult om contact met mij op te nemen, gaan jouw bericht en gegevens naar het mailadres annelieke@neverendingtexts.nl. Inhoudelijk beantwoord ik berichten zo spoedig mogelijk daarna.


Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op mijn site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Denk aan YouTube en SoundCloud. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Lees daarom de privacyverklaring van YouTube en SoundCloud. Ik heb uiteraard geen invloed of controle op de verwerking van persoonsgegevens door deze partijen.


Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies (zie hieronder) gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Neverending Texts gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Die zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies laten de website goed werken en kunnen die optimaliseren.


Google Analytics

Neverending Texts houdt statistieken bij via Google Analytics. Hiervoor worden cookies geplaatst, maar deze zijn op een privacyvriendelijke manier ingesteld. Daarom hoef ik daar geen toestemming voor te vragen. Met de analytische cookies kan Google Analytics mij inzicht verschaffen in:

 • Welke pagina’s bezoekers het meest bezoeken
 • Hoelang bezoekers daar blijven
 • Welke links bezoekers aanklikken

Dat biedt mij de mogelijkheid om de website te verbeteren en af te stemmen op wat bezoekers graag lezen. Google bewaart die informatie op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie daarover vind je op de privacypagina van Google Analytics en op deze pagina.

Geautomatiseerde besluitvorming

Neverending Texts neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ik als eigenaar van Neverending Texts) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Neverending Texts bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Als je je afmeldt voor de nieuwsbrief bewaar ik je gegevens drie maanden na uitschrijving. Je kunt je onderaan elke nieuwsbrief afmelden.


Als je klant bent (geweest) verplicht belastingwetgeving mij je gegevens 7 jaar te bewaren. Het spreekt voor zich dat ik mij daaraan houd.


Gegevens die niet bewaard moeten worden voor de Belastingdienst, verwijder ik na twee jaar.


Persoonsgegevens verzameld bij Google Analytics worden na twee jaar verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Neverending Texts verkoopt jouw gegevens niet aan derden, maar deelt jouw persoonsgegevens wel met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het gaat om deze derden:

 • Bank;
 • Administratiesysteem;
 • Mailprovider;
 • Cloudhosting;
 • Websitehosting;
 • Boekhouder;

Neverending Texts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Neverending Texts jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Verder proberen wij altijd om jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te houden. Dat lukt alleen niet altijd. Wat we dan doen, is onderzoeken welke maatregelen deze partij heeft genomen om de gegevens te beveiligen. Ook maak ik, indien nodig, extra afspraken over beveiligingsmaatregelen. De bescherming van jouw gegevens is namelijk van groot belang.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Als je je toestemming intrekt, doet dat niets af aan de geldigheid van verwerkingen die zijn gedaan toen de toestemming nog wel geldig was.

Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Neverending Texts, kun je verzoeken om de verwerking te laten beperken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek als hiervoor bedoeld sturen naar annelieke@neverendingtexts.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

Neverending Texts wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Neverending Texts neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neverending Texts heeft onder meer de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals firewalls, spamfilters en virusscanners.
 • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); Het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkom ik dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met mij op via annelieke@neverendingtexts.nl.